Agripers BV

AgriPers is een uitgeverij in het hart van de agrarische sector. Productie van relevante journalistieke content voor agrarische professionals en distributielogo-Agripers via multimediale kanalen vormen de pijlers onder de onderneming. AgriPers kent redactionele contentproductie als specialisatie en produceert in nauwe samenwerking met partners diverse uitgaven als:

• Nieuwe Oogst (LTO)
• AgriVisie (Vakbladen.com)
• Inzicht in Natuur (Stichting SBNL)
• AgriMondiaal (AgriTerra)
• De Ledenvoordeelkrant (LTO Ledenvoordeel)
• Overige producties voor derden opdrachtgevers

AgriPers heeft zijn oorsprong in de Stichting AgriPers in Den Haag, die in 1988 is ontstaan als uitgever en verkooporganisatie van Oogst – het toenmalige ledenblad van de LTO-organisaties – en diverse overige agrarische vaktitels. AgriPers is sinds 2005 een 100 procent dochteronderneming van LTO Bedrijven in Wageningen. In 2014 wordt de uitgeefactiviteit van Nieuwe Oogst ondergebracht AgriPers om het op een bedrijfsmatige, marktconforme wijze te laten opereren.
AgriPers heeft haar centrale redactievestiging in het kantoor van LTO Noord aan de Zwartewaterallee 14 te Zwolle. De uitgeverij biedt werk aan circa 30 redactionele professionals, aangevuld met freelance expertise uit de land- en tuinbouw journalistiek. De redactie is gevestigd in Zwolle en heeft nevenvestigingen in Den Bosch, Den Haag, Drachten, Haarlem, Roermond en Wageningen.

Nieuwe Oogst
Nieuwe Oogst bestaat titel sinds 2005 en is een gezamenlijke uitgave van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Nieuwe Oogst heeft een hoge lezerswaardering en is een onderscNieuweOogstLogoheidend en waardevol medium om vanuit de drie regionale verenigingen en LTO Nederland
Nieuwe Oogst is het multimediale ledenplatform van de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt in hun opdracht uitgegeven door AgriPers. Nieuwe Oogst informeert boeren, tuinders en vakgenoten over nieuws en ontwikkelingen in alle sectoren en regio’s en kent het hoogste bereik en lezerswaardering van alle agrarische vaktitels in Nederland.
Nieuwe Oogst kent de volgende media:Nieuwe Oogst

• De wekelijks in drie edities verschijnende krant Nieuwe Oogst
• De website NieuweOogst.nu
• Dagelijks verschijnende e-mail nieuwsbrieven
• Het online video platform NieuweOogst.tv
• De wekelijks verschijnende E-Paper
• Platformen op de sociale media met ruim 25.000 abonnees/volgers
• Speciale uitgaven onder het merk AgriVisie

Bereik
De krant verschijnt iedere zaterdag in een oplage van 38.162 stuks, waarmee Nieuwe Oogst met afstand de hoogste oplage van alle agrarische vakbladen heeft. De e-mail nieuwsbrief bereikt 41.000 adressen en NieuweOogst.nu genereert maandelijks ruim 80.000 unieke bezoekers. Via de sociale media – Facebook, Twitter en YouTube – worden artikelen en video’s door ruim 25.000 volgers bekeken. Daarmee bereiken de media van LTO het overgrote deel van de agrarische sector, waarbij ondernemers zelf bepalen op welk moment en via welk medium het nieuws wordt gevolgd.
3 kolom A02
Waardering
Nieuwe Oogst wordt hoog gewaardeerd door haar lezers. Uit recent onderzoek (februari 2016) van AgriDirect, waarin onafhankelijk en representatief het leesbereik en de waardering voor de agrarische vaktitels is gemeten, komt Nieuwe Oogst uit de bus als best gelezen en meest gewaardeerde vaktitel door boeren en tuinders. In alle grote sectoren volgen andere vakbladen op gepaste afstand.

Facilitair uitgever
AgriPers begeleidt opdrachtgevers in het agrarische netwerk tevens bij de productie van relevante content voor uiteenlopende doelgroepen. De uitgeverij begeleidt opdrachtgevers van het eerste stadium van ideevorming tot productie en publicatie van content, in zowel tekst, fotografie en video.
Afgeleide proposities hiervan vormen de Kennispartner-uitingen die via de kanalen via Nieuwe Oogst worden gepubliceerd. Een nieuwe propositie in het dienstenpakket van AgriPers is de productie, montage en publicatie van online video.

Telefoonnummer redactie Nieuwe Oogst: 088-8886611
Telefoonnummer Advertentieverkoop: 088 – 888 67 40